Lớp học An toàn lao động nhóm 4 Bình Dương

Thảo luận trong 'Sự kiện' bắt đầu bởi daotaonghiepvu.edu.vn, 16/4/18.

 1. daotaonghiepvu.edu.vn

  daotaonghiepvu.edu.vn MẪN CÁN

  Tham gia ngày:
  25/9/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  THÔNG BÁO

  ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

  thời kì qua, công tác an toàn vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) tại các khu công nghiệp của tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan hoài, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng nhằm bảo đảm an toàn lao động trong quá trình làm việc, bảo đảm tài sản, sự phát triển, ổn định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn cần lao, cháy nổ tại các công ty, doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động, ngày 24/06/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động chính thức có hiệu lực từ 01/07/2016. Căn cứ theo nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, Viện ESC Việt Nam khai giảng các lớp an toàn cần lao theo quyết định số 44/2016/NĐ-CP như sau:
  – cứ theo Luật an toàn cần lao ngày 25/06/2016
  – Căn cứ theo Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh cần lao về bảo hiểm tai nạn cần lao, bệnh nghề nghiệp bức.
  – cứ theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh cần lao có hiệu lực từ 1/7/2016
  – Căn cứ theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

  I. Đối tượng dự khóa học an toàn lao động:

  Nhóm 1: Người quản lý đảm nhận công tác an toàn, vệ sinh cần lao
  Nhóm 2: Người làm thuê tác an toàn, vệ sinh cần lao
  Nhóm 3: Người cần lao làm công việc có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm thuê việc thuộc danh mục công việc có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ lao động – Thương binh và từng lớp ban hành.
  Nhóm 4: Người cần lao không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người dùng lao động.
  Nhóm 5: Người làm thuê tác y tế
  Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh cần lao.

  II. Nội dung khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động: dựa trên điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
  thời kì huấn luyện an toàn cần lao theo quy định cho nhóm 1 và 4 tối thiểu 16 giờ; nhóm 2 tối thiểu 48 giờ. Với nhóm 3, thời kì huấn luyện tối thiểu là 24 giờ. Đặc biệt, nghị định số 44 có quy định thời kì huấn luyện tối thiểu với nhóm 5 và 6 tuần tự là 56 giờ và 4 giờ.

  1. Huấn luyện nhóm 1
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh cần lao;
  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  – Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hành quy định về an toàn, vệ sinh cần lao ở cơ sở;
  – Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh cần lao;
  – tri thức căn bản về nguyên tố hiểm nguy, có hại, biện pháp ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  – Văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh dinh.

  2. Huấn luyện nhóm 2

  a) Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh cần lao:
  – Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hành quy định về an toàn, vệ sinh cần lao ở cơ sở;
  – Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;
  – Phân định nghĩa vụ và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh cần lao;
  – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  – Kiến thức cơ bản về nhân tố hiểm nguy, có hại, biện pháp ngừa, cải thiện điều kiện cần lao;
  – Xây dựng, đôn đốc việc thực hành kế hoạch an toàn, vệ sinh cần lao hằng năm;
  – phân tách, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch tiếp ứng nguy cấp;
  – Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự thẩm tra;
  – Công tác điều tra tai nạn cần lao; những đề nghị của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường cần lao;
  – Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh cần lao;
  – Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh cần lao;
  – Sơ cấp cứu tai nạn cần lao, phòng chống bệnh nghề cho người cần lao
  – Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh cần lao;
  c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
  – Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố hiểm nguy, có hại;
  – Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
  3. Huấn luyện nhóm 3
  a) Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) tri thức căn bản về an toàn, vệ sinh cần lao:
  – Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh cần lao đối với người lao động;
  – tri thức cơ bản về nhân tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện cần lao;
  – Chức năng, nhiệm vụ của màng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  – Nội quy an toàn, vệ sinh cần lao, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh cần lao và dùng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân chủ nghĩa;
  – Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, buồng bệnh nghề nghiệp;
  c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
  – Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất nảy sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tách, đánh giá, quản lý rủi ro can hệ đến công việc có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh cần lao mà người được huấn luyện đang làm;
  – Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động;
  – Kỹ thuật an toàn, vệ sinh cần lao can hệ đến công việc của người cần lao.
  4. Huấn luyện nhóm 4
  a) tri thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
  – Quyền và trách nhiệm của người dùng cần lao, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh cần lao đối với người cần lao;
  – Kiến thức căn bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
  – Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  – Văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh doanh;
  – Nội quy an toàn, vệ sinh cần lao, biển báo, biển hướng dẫn an toàn, vệ sinh cần lao và sử dụng các thiết bị an toàn, dụng cụ bảo vệ cá nhân chủ nghĩa, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn cần lao, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
  b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và đề nghị cụ thể về an toàn, vệ sinh cần lao tại nơi làm việc.
  5. Huấn luyện nhóm 5:
  a) Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  – Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh cần lao ở cơ sở;
  – Phân định nghĩa vụ và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  – Kiến thức căn bản về nguyên tố nguy hiểm, có hại, biện pháp ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  – Văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh doanh;
  c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế cần lao:
  – yếu tố có hại tại nơi làm việc;
  – Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại;
  – Lập hồ sơ vệ sinh cần lao tại nơi làm việc;
  – Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp buồng;
  – Cách tổ chức khám bệnh nghề, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp;
  – Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu;
  – buồng dịch bệnh tại nơi làm việc;
  – An toàn thực phẩm;
  – Quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm;
  – Tổ chức thực hành bồi bổ hiện vật và dinh dưỡng cho người cần lao;
  – Nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng bệnh không truyền nhiễm tại nơi làm việc;
  – tri thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cấp thiết để thực hành công tác vệ sinh lao động;

  – Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, buồng bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh cần lao, bệnh nghề tại nơi làm việc;

  – Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.

  – Công tác kết hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh cần lao để thực hành nhiệm vụ liên hệ theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh cần lao.

  6. Huấn luyện nhóm 6:

  Người lao động tham dự màng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

  III. Chứng chỉ, chứng thực:
  Học viên tham gia khóa học ưng chuẩn sát hạch, soát sẽ được cấp:
  – chứng nhận an toàn lao động với nhóm 1, 2, 5, 6 (hạn 2 năm);
  – Thẻ an toàn với nhóm 3 (kì hạn 2 năm);
  – Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện. (kì hạn 1 năm);
  – ngoại giả, nhóm 5 sẽ được cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế cần lao (kì hạn 5 năm);

  IV. Lịch khai giảng:

  Viện ESC Việt nam liên tiếp khai học các lớp an toàn lao động vào ngày 15 hàng tháng.

  V. Học phí:

  Quý cơ quan/doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức riêng cho đơn vị xin liên can theo số điện thoại 0915.500.911

  VI. Hồ sơ đăng ký học an toàn lao động:

  Bản sao Chứng minh thư quần chúng không cần công chứng;

  Ảnh màu 3×4: 02 chiếc.

  Vậy nếu quý học viên có nhu cầu tìm hiểu hay đăng ký khóa học huấn luyện an toàn lao động hoặc giảng viên nguồn an toàn cần lao thì hãy gọi ngay 0915.500.911 để được tham vấn ngay nhé!

  Mọi chi tiết liên đăng ký, hệ qua email: info@daotaonghiepvu.edu.vn[/email, Hotline: 0915.500.911

  VPGD Tại Hà Nội: Tòa nhà AFOffice, số 87 Vương Thừa Vũ, Q Thanh Xuân, Hà Nội

  VPGD Tại Đà Nẵng: Tòa nhà Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

  VPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Block B - IndoChina Park Tower - Số 04 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1 - TP.HCM
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này